کانون مدارس

کانون مدارس پرونده کنکور ۱۴۰۰براساس نظام جدید بسته شد/ زمان اعلام نتیجه کنکور

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ضمن اعلام آخرین وضعیت کنکور ۱۴۰۰گفت: داوطلبان نظام قدیم یک سال فرصت دارن
بازديد (1)
ادامه مطلب
کانون مدارس

کانون مدارس پرونده کنکور ۱۴۰۰ بر اساس نظام جدید بسته شد/ زمان اعلام نتایج

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ضمن اعلام آخرین وضعیت کنکور ۱۴۰۰ گفت: داوطلبان نظام قدیم یک سال فرصت دار
بازديد (0)
ادامه مطلب
کانون مدارس

کانون مدارس پرونده کنکور۱۴۰۰ بر اساس نظام جدید بسته شد/زمان اعلام نتایج کنکور

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ضمن اعلام آخرین وضعیت کنکور ۱۴۰۰ گفت: داوطلبان نظام قدیم یک سال فرصت دار
بازديد (0)
ادامه مطلب