کانون مدارس

کانون مدارس تراژدی زلزله و مدرسه

اگر در مدرسه زندگی را تمرین نکنیم یعنی آماده مرگیم، نظام آموزشی ما آنچنان از واقعیت زندگی دور است (
بازديد (2)
ادامه مطلب
کانون مدارس

کانون مدارس دانش آموزان مناطق زلزله زده از ۲۹ آبان به مدرسه می روند

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: دانش آموزان مناطق زلزله زده از روز دوشنبه ۲۹ آبان در مدارس
بازديد (6)
ادامه مطلب
کانون مدارس

کانون مدارس رویکرد حاکم بر فضای آموزش و پرورش تربیتی نیست

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، گفت: رویکرد حاکم بر فضای آموزشی و پرورشی، تربیتی نیست و بیشتر آموزشی
بازديد (2)
ادامه مطلب